Projekt współfinansowany przez Warszawskie Inowacje Edukacyjne
E-przewodnik po Dzielnicy Wola
Zabytki wolskie > Mennica Polska
Mennica Polska Mennica Polska

Produkuje wyroby monetarne i grawersko-medalierskie. Zajmuje się także płatnościami elektronicznymi. Poprzez swoje spółki zależne działa również na rynku deweloperskim, metali szlachetnych oraz ochrony mienia i osób. 13 lipca 2011 roku Mennica Polska otworzyła swój sklep firmowy poza Warszawą - w Krakowie na Zamku Królewskim na Wawelu.

W ramach działalności menniczej spółka produkuje:

  • Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
  • Monety na zamówienie emitentów z innych państw
  • Inwestycyjne sztabki złota o masie od 1 do 1000 g
  • Wszystkie polskie odznaczenia państwowe
  • Medale i znaczki
  • Datowniki
  • Pieczęcie i znaczniki (cechowniki) probiercze

Początki mennicy sięgają reformy monetarnej przeprowadzonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1766 roku. 7 września 1764 Stanisław August Poniatowski został wybrany na króla przez sejm elekcyjny i obarczony obowiązkiem reformy monetarnej i tym samym uruchomienia nowej mennicy. Na początku następnego roku, 10 stycznia 1765 król powołał Komisję Menniczą a 3 lipca nabył posesję z pałacem przy ul. Bielańskiej aby wybudować tam nową mennicę. W maju 1794 roku królowi cofnięto przywilej bicia monety a mennica została przejęta przez Komisję Skarbową. 14 czerwca ponownie zmieniono stopę menniczą. Mennica została zamknięta w wyniku rozbiorów 9 stycznia 1796 roku. 9 czerwca 1810 roku ponownie rozpoczęła działalność, bijąc monety Księstwa Warszawskiego. Ostateczna likwidacja nastąpiła w roku 1867 i z dniem 1 stycznia 1868 mennica została przez władze carskie zamknięta (ostatni dyrektor Mennicy, Stanisław Pusch, sporządził w tym czasie "Krótki rys historyczny o mennicy warszawskiej…"), a w 1907 roku jej budynek przy ul. Bielańskiej rozebrany z przeznaczeniem placu pod Rosyjski Bank Państwa. Działalność wznowiła dopiero 14 kwietnia 1924 roku w budynku przy ul. Markowskiej 18 na warszawskiej Pradze i do 1928 otrzymała monopol na "wyrób pieczęci z orłem państwowym", jak również została zobowiązana do dokonywania ekspertyz i wydawania orzeczeń w sprawie autentyczności monet oraz pieczęci urzędowych i ich odcisków. Po rozpoczęciu II wojny światowej mennica została częściowo zniszczona a jej zbiory zrabowane przez wojska niemieckie. W 1952 mennica została przeniesiona do nowej siedziby przy ówczesnej ul. Ceglanej (dziś ul. Pereca na Woli na zbiegu z ul. Żelazną).

Od 20 września 1990 roku na monety powrócił napis "Rzeczpospolita Polska" i orzeł w koronie.

W kwietniu 1994 roku mennica została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa "Mennica Państwowa Spółka Akcyjna", a 26 września otwarto nowy budynek przy ul. Żelaznej 56. Firma rozpoczęła działalność również w obszarze płatności elektronicznych. Od grudnia 2001 roku jest operatorem Systemu Karty Miejskiej w Warszawie. Nadal jest jedynym producentem monet kolekcjonerskich Narodowego Banku Polskiego. Mennica produkuje monety również dla zagranicznych emitentów i banków centralnych, np. dla monet obiegowych: Dominikana, Armenia, Ukraina, dla monet kolekcjonerskich: Armenia, Białoruś, Ukraina, Cypr.

© Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego w WarszawiePowrót na górę stronyDo góry