Projekt współfinansowany przez Warszawskie Inowacje Edukacyjne
E-przewodnik po Dzielnicy Wola
Autorzy > O Nas

Jesteśmy uczniami klas o profilu Technik obsługi turystyki w technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka, które wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie. Nasza szkoła istnieje na wolskiej mapie edukacyjnej już od ponad pół wieku. Jest to czas dynamicznych zmian następujących w strukturach naszej placówki. Pozwoliły one na wykształcenie rzesz wybitnych absolwentów. Ich losy i osiągnięcia natchnęły nas do zrobienia czegoś wyjątkowego.

Oglądany przez was przewodnik jest wynikiem wprowadzenia innowacji edukacyjnej do programu kształcenia w zawodzie Technik obsługi turystyki. Polega ona na rozwinięciu naszych umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych, zawierających informację turystyczną. Umiejętności tych nabywaliśmy, uczestnicząc w projekcie pt. "Warszawska Wola da się lubić", który realizowaliśmy przez rok, dzięki finansowemu wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach programu "Warszawskich Innowacji Edukacyjnych".

Przez ten czas gromadziliśmy, opracowaliśmy materiały tekstowe, robiliśmy zdjęcia, wymyśliliśmy koncepcje strony naszego e-przewodnika po warszawskiej dzielnicy. Praktyczne umiejętności w tym zakresie nabyliśmy podczas warsztatów informatycznych i turystycznych. W pracy wspierali nas nasi nauczyciele: koordynator projektu Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Dzido, nauczyciel informatyki Pan Adam Chciuk oraz nasze wychowawczynie - nauczycielka języka polskiego Pani Aleksandra Jagosz i nauczycielka przedmiotów turystycznych Pani Grażyna Teterycz.

Ale nasza Szkoła coś więcej niż tylko klasy turystyczne. Wraz z innymi uczniami tworzymy barwną grupę młodych ludzi o różnych, pozornie sprzecznych zainteresowaniach. W skład naszego Zespołu Szkół nr 32 wchodzą bowiem trzy szkoły: XCII Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 23 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w których uczniowie uczą się w klasach sportowych o profilu piłka nożna, klasach ogólnych z rozszerzoną informatyką. Zdobywają wiedzę i umiejętności w zawodach: Technik ortopeda (to jeden z dwóch tylko takich kierunków w Polsce), Technik obsługi turystyki i Technik ortopeda. W Szkole Zawodowej mamy klasy o profilu wielozawodowym, w których kształcą się przyszli rzemieślnicy różnych zawodów.

Ważne jest to, że w naszej Szkole uczymy się nie tylko suchej wiedzy, ale zdobywamy doświadczenia i umiejętności, którymi możemy podzielić się z Wami. Zapraszamy!!!


Klasa 2Tt z wychowawczynią

Klasa 3Tet z wychowawczynią

Dyrektor szkoły   Nauczyciel informatyki
© Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego w WarszawiePowrót na górę stronyDo góry